Ostrouch-Kamińska, J. (2016) „Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania”, Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), s. 114–123. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/898 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).