Czajkowska, M. i Bugajska-Jaszczołt, B. (2016) „Jak nauczyciele i uczniowie rozwiązują zadania matematyczne, czyli o poprawnych i niepoprawnych rozumowaniach”, Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), s. 193–203. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/905 (Udostępniono: 5 czerwiec 2023).