Dziekońska, J. (2014) „Komunikacja «cyfrowych tubylców» za pośrednictwem telefonu komórkowego”, Problemy Wczesnej Edukacji, 24(1), s. 82-94. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/925 (Udostępniono: 3kwiecień2020).