[1]
L. Kopciewicz, „Jak nauczyciele wykorzystują technologie komunikacyjne w pracy szkoły? Cyfrowe projektowanie dydaktyczne i teoria Pierra Rabardela w badaniach dydaktycznego potencjału urządzeń mobilnych”, PWE, t. 41, nr 2, s. 7–19, cze. 2018.