[1]
N. Walter, „Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”, PWE, t. 41, nr 2, s. 20–27, cze. 2018.