[1]
M. Nowicka, „Portal Scholaris jako platforma cyfrowej edukacji wczesnoszkolnej – zmiana czy cementowanie utartych ścieżek dydaktycznych?”, PWE, t. 41, nr 2, s. 37–47, cze. 2018.