[1]
J. Uszyńska-Jarmoc i A. Naruszewicz, „Dziecięce rozumienie cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych”, PWE, t. 41, nr 2, s. 48–59, cze. 2018.