[1]
J. Dziekońska, „Zostań MovieStarPlanet! – czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej”, PWE, t. 41, nr 2, s. 89–99, cze. 2018.