[1]
M. Dankowska-Kosman i I. Staszkiewicz-Grabarczyk, „Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków”, PWE, t. 41, nr 2, s. 100–107, cze. 2018.