[1]
B. Smykowski, „Znaczenie dla pedologii odkrycia przez Lwa S. Wygotskiego okresów kryzysu w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży”, PWE, t. 42, nr 3, s. 37–48, wrz. 2018.