[1]
J. Kruk, „Pracownia wczesnej edukacji jako środowisko uczące. Rekonstrukcja teoretyczna i uwagi praktyczne”, PWE, t. 42, nr 3, s. 86–93, wrz. 2018.