[1]
E. Jarosz, „Badania dotyczące dzieciństw(a) – perspektywa praw dziecka”, PWE, t. 43, nr 4, s. 7–19, grudz. 2018.