[1]
A. Męczkowska-Christiansen, „Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produkcyjnego. W stronę krytycznej rewizji pedagogiki zdolności”, PWE, t. 43, nr 4, s. 30-38, grudz. 2018.