[1]
I. Chmura-Rutkowska i J. Ostrouch-Kamińska, Edukacja dzieci do partnerstwa kobiet i mężczyzn jako sposób na przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, PWE, t. 43, nr 4, s. 39-49, grudz. 2018.