[1]
I. Chmura-Rutkowska i J. Ostrouch-Kamińska, „Edukacja dzieci do partnerstwa kobiet i mężczyzn jako sposób na przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć”, PWE, t. 43, nr 4, s. 39–49, grudz. 2018.