[1]
K. Ćwirynkało i U. Bartnikowska, „Dzieci z rodzin zastępczych w szkole. Raport o współpracy rodziców zastępczych z personelem szkoł”y, PWE, t. 43, nr 4, s. 77-85, grudz. 2018.