[1]
J. Kusztal i M. Turczyk, Witraże dziecięcego «bycia w życiu» – dobrostan versus obrazy codzienności, PWE, t. 43, nr 4, s. 86-95, grudz. 2018.