[1]
K. Białobrzeska, „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej. Między planowaniem a działaniem”, PWE, t. 43, nr 4, s. 96–104, grudz. 2018.