[1]
M. Nowicka i A. Lodd-Bartołd, „Gimbusowa kultura dziecięca – rekonesans badawczy”, PWE, t. 43, nr 4, s. 105–113, grudz. 2018.