[1]
M. Dagiel i M. Kowalik-Olubińska, „Bycie dziecka w Polsce «dobrej zmiany»– między Konwencją o Prawach Dziecka a rzeczywistością”, PWE, t. 43, nr 4, s. 114–124, grudz. 2018.