[1]
P. Forma i D. Bełtkiewicz, „Bajka terapeutyczna jako medium edukacyjne: wzorce społeczne, kulturowe i językowe”, PWE, t. 43, nr 4, s. 127–136, grudz. 2018.