[1]
D. Sobierańska i A. Szyller, „Sztuki plastyczne w naiwnych teoriach uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, PWE, t. 44, nr 1, s. 66-75, mar. 2019.