[1]
A. Józefowicz, „Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz”, PWE, t. 44, nr 1, s. 94-102, mar. 2019.