[1]
A. Józefowicz, „Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej «Baśni o perle» Anny Gibasiewicz”, PWE, t. 44, nr 1, s. 94–102, mar. 2019.