[1]
M. . Szczepska-Pustkowska, „Pytania egzystencjalne we wczesnej edukacji religijnej”, PWE, t. 45, nr 2, s. 50–60, cze. 2019.