[1]
M. Turczyk i J. Kusztal, „Dzieciństwo, dziecko i jego dobro w perspektywie Korczakowskiej”, PWE, t. 46, nr 3, s. 7-15, wrz. 2019.