[1]
J. . Kruk i M. Pałka-Pilecka, „Problematyka relacji osobowych w ujęciu Janusza Korczaka w odniesieniu do wychowawców i nauczycieli. Rekonstrukcja teoretyczno-empiryczna”, PWE, t. 46, nr 3, s. 58–69, wrz. 2019.