[1]
W. Siegień, „Wyjść poza krąg. O przywracaniu pedagogiki Marii Rogowskiej-Falskiej i Wiery Schmidt”, PWE, t. 46, nr 3, s. 91–100, wrz. 2019.