[1]
J. Sokołowska, „Korczaka i współczesnych pedagogów ulicy koncepcja uwspólniania świata jako inspiracja podejść partycypacyjno-rozwojowych w pracy z dziećmi ulicy”, PWE, t. 46, nr 3, s. 101-110, wrz. 2019.