[1]
E. . Jarosz, „«Zakazuje się stosowania kar cielesnych». I co dalej? Nowoczesne strategie eliminacji przemocy w wychowaniu”, PWE, t. 47, nr 4, s. 7–17, grudz. 2019.