[1]
A. . Dąbrowska i J. Kusztal, „Dobre praktyki w zakresie ochrony dziecka w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej jego skazanych rodziców”, PWE, t. 47, nr 4, s. 18–25, grudz. 2019.