[1]
M. . Kowalik-Olubińska, „Sytuacja psychospołeczna ucznia z ADHD w klasie szkolnej – perspektywa dziecka”, PWE, t. 47, nr 4, s. 85–93, grudz. 2019.