[1]
Łukasz Wirkus, „(Nie)korzystne zjawiska w relacji państwo–rodzina–dziecko”, PWE, t. 47, nr 4, s. 94–104, grudz. 2019.