[1]
M. . Groenwald, „Czas w uczeniu się. Analiza krytyczna perspektywy obiektywistycznej”, PWE, t. 48, nr 1, s. 7–17, mar. 2020.