[1]
M. . Kowalik-Olubińska, „Od binarności do nowej fali – między modernizmem a postmodernizmem w nowej socjologii dzieciństwa”, PWE, t. 49, nr 2, s. 81–90, cze. 2020.