[1]
A. Kalinowska-Iżykowska, „Wczesnoszkolna edukacja matematyczna. Perspektywa holistyczna”, PWE, t. 49, nr 2, s. 115–127, cze. 2020.