[1]
J. . Kruk, „Uczenie się w środowisku i dla środowiska jako wymóg współczesności”, PWE, t. 50, nr 3, lis. 2020.