[1]
R. . Raszka, „Dziecko w środowisku pieniądza: przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8–9 lat”, PWE, t. 50, nr 3, lis. 2020.