[1]
D. Klus-Stańska, „Konstruktywizm edukacyjny – niejednoznaczność, kontrowersje, dylematy”, PWE, t. 51, nr 4, s. 7-20, grudz. 2020.