[1]
E. . Filipiak, „Społeczne podstawy poznania i rozwoju – konstruktywizm społeczno-kulturowy Lwa S. Wygotskiego. Nowe odczytania, rekonstrukcje, tropy epistemologiczno-metodologiczne”, PWE, t. 51, nr 4, s. 21–31, grudz. 2020.