[1]
S. Dylak, „Behawioryzm i konstruktywizm wobec człowieczych czynów, wiedzy i moralności …ku (nie)podzielanej edukacji”, PWE, t. 51, nr 4, s. 60-74, grudz. 2020.