[1]
A. Kalinowska-Iżykowska, „Konstruktywistyczna dydaktyka w edukacji matematycznej”, PWE, t. 51, nr 4, s. 114–125, grudz. 2020.