[1]
J. Rzeźnicka-Krupa, „Konstruktywizm i pedagogika różnorodności w kontekście edukacji włączającej”, PWE, t. 51, nr 4, s. 153-166, grudz. 2020.