[1]
M. Wiśniewska-Kin i E. Rybska, „Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy”, PWE, t. 52, nr 1, s. 38–49, paź. 2021.