[1]
A. . Nowak-Łojewska, „Podążając śladem dziecięcego rozumienia świata społecznego. Uwagi na marginesie badań mozaikowych”, PWE, t. 52, nr 1, s. 64–81, cze. 2021.