[1]
D. Klus-Stańska, „Odpowiedź na list do Redakcji”, PWE, t. 52, nr 1, s. 199–200, cze. 2021.