[1]
A. Dąbrowska, „Slang jest spoko? Pedagogiczne aspekty obecności socjolektu uczniowskiego w dyskursie publicznym”, PWE, t. 37, nr 2, s. 88–99, mar. 2017.