[1]
E. Szatan, „Co dzieci myślą o muzyce? Interpretacja muzycznych i literackich treści utworu Sanctus w wypowiedziach dzieci”, PWE, t. 37, nr 2, s. 77–87, mar. 2017.