[1]
W. Siegień, „Dziecko w ramach wojny. Przypadek Donbasu”, PWE, t. 53, nr 2, s. 50–62, wrz. 2021.