[1]
D. Zaworska-Nikoniuk, „«Obyś swoje dzieci uczył» – rodzice najmłodszych uczniów o edukacji zdalnej podczas pierwszej fazy pandemii COVID-19”, PWE, t. 53, nr 2, s. 91–105, wrz. 2021.